Građevinski zidni paneli

Zidni paneli su obradjeni građevinski elementi sa izolacionim jezgrom od poliuretanske pene(PUR), tvrde poliizocijanuratne pene(PIR) ili mineralne vuna (MW) I dva čelična pocinkovana plastificirana lima sa glatkom ili nazubljenom površinom.

Koriste se za fasade industrijskih I poslovnih objekata, proizvodnih hala ,hipermarketa, garaza, benziskih stanica itd.
Obično se koriste za bočno pokrivanje I takodje kao unutrašnji zid u zgradama ili kao veštački palfon.
Njihov način spajanja omogućava uspravnu i vodoravnu montažu.
Paneli imaju dve vrste vezivanja vidljivo I skriveno.

Zidni paneli mogu biti debljine 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm,150mm
Širina panela: 1 000 mm
Dužina panela: 2 000 mm – 13 500 mm

Za samogasive panele sa ispunom PIR I kamenom vunom posedujemo odgovarajuće ateste na protivpožarnost izdate od strane Evropske Unije i Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu.